Szambo ekologiczne. Co to tak naprawdę znaczy?

Hasło “szambo ekologiczne” cieszy się stale rosnącą popularnością. Spotykamy je wśród wielu zapytań od przyszłych inwestorów, często natykamy się w artykułach prasowych i na stronach internetowych. Czym tak naprawdę jest szambo ekologiczne? Czy różni się od tradycyjnych rozwiązań? Jakie korzyści niesie z sobą inwestycja w ten rodzaj instalacji?

Szambo ekologiczne czyli oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

Krótko o tym jak działa szambo? Zasada działania tradycyjnego szamba przydomowego polega na gromadzeniu nieczystości w szczelnym, najlepiej betonowym zbiorniku i ich okresowym wywozie przez wyspecjalizowane służby asenizacyjne.

Pod pojęciem szamba ekologicznego kryje się nieco bardziej złożony sposób na gospodarowanie domowym nieczystościami czy też oczyszczania ścieków przydomowych. Tradycyjny zbiorniki jednokomorowy jest w tym wypadku zastąpiony zbiornikiem co najmniej dwukomorowym, dzięki czemu już we wstępnej fazie gromadzenia ścieków dochodzi do rozdzielenia części płynnych i stałych. Wszystkie cięższe ścieki zostają w pierwszej komorze, do drugiej (i ewentualnie kolejnych) trafiają więc nieczystości częściowo przefiltrowane. Za efekt oczyszczania bezpośrednio odpowiadają bakterie znajdujące się wewnątrz zbiornika. Tworzą one specyficzną florę, której charakterystyka znacznie przyspiesza procesy fermentacyjne. W ich efekcie dochodzi do rozpadu stałych struktur, a te poprzez zjawisko sedymentacji zamieniają się w drobny osad i opadają na dno.

Wstępnie oczyszczone ścieki – i co dalej? Nieczystości dzięki działaniu procesów fermentacyjnych oraz odpowiedniej konstrukcji zbiorników zostają wstępnie oczyszczone, odseparowana zostaje również zawartość gęstsza i cięższa od płynnej. Na tym etapie jest ona już nieszkodliwa dla środowiska i z powodzeniem może zostać odprowadzona wprost do gruntu lub do rowów melioracyjnych. Do tego celu służy system drenów podłączonych do otworu wylotowego ostatniej komory zbiornika na szambo. System drenażowy zbudowany jest z perforowanych rur ułożonych tuż po powierzchnią gruntu. Ilość i długość rur zależna jest od ilości generowanych w gospodarstwie ścieków i jest ustalana indywidualnie na etapie projektowania całej instalacji.

Szambo ekologiczne dwukomorowe będące częścią systemu drenażu wody do gruntu
Szambo ekologiczne dwukomorowe będące częścią systemu drenażu wody do gruntu

Rola bakterii w oczyszczaniu ścieków

Bakterie nie zawsze muszą się kojarzyć ze szkodliwymi drobnoustrojami czyhającymi na nasze zdrowie. Bakterie mogą odgrywać również pożyteczne role i do takich zalicza się ich praca wewnątrz betonowych zbiorników na szambo. Kultury bakteryjne tworzą się samoistnie podczas procesów fermentacyjnych, warto jednak wspomagać je poprzez stosowanie odpowiednich preparatów. Pozwolą one nie tylko na kontrolę flory panującej w szambie, ale też przyspieszą i uczynią skuteczniejszym zachodzące wewnątrz procesy gnilne. To właśnie one odpowiadają za rozkład nieczystości stałych, a tym samym optymalizują pracę całego układu i pozwalają na rzadsze, a więc oszczędniejsze opróżnianie zbiornika.

Montaż szamba z drenażem tzw. ekologicznego

Inwestycja w szambo ekologiczne jest opłacalna, ale aby ją przeprowadzić należy spełnić kilka warunków. Najważniejszym jest posiadanie działki o odpowiedniej wielkości. Zgodnie z przepisami konieczne będzie zachowanie minimalnych odległości od zabudowań i elementów infrastruktury:

  • 30 metrów od studni,
  • 3 metry od budynku,
  • 2 metry od granicy działki,
  • 3 metry od drzew i dużych krzewów 3 m.

Ponadto istotny jest rodzaj gleb oraz poziom wód gruntowych i ewentualne występowanie cieków podskórnych. Gleby gliniaste i nieprzepuszczalne wykluczają zastosowanie systemu rozsączającego, podobnie jest w przypadku występowania wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 150 cm. Tę ostatnią niedogodność można ominąć stosując odpowiednio wyprofilowane nasypy. Drenaż układa się na głębokości od 35 cm do 80 cm pod powierzchnią, umieszczając rury w otulinie z kamiennej podsypki. Odległość między rurami powinna wynosić co najmniej 1.5 metra, należy też pamiętać o zachowaniu spadku (ok. 1 cm na metr bieżący) umożliwiającego swobodny przepływ cieczy.

Czy szambo ekologiczne jest bezobsługowe?

Opisana charakterystyka pracy szamba z drenażem rozsączającym wskazuje, że wymaga ono zdecydowanie rzadszych wizyt wozów asenizacyjnych. Rzeczywiście, w zależności od ilości i rodzaju nieczystości czas pomiędzy kolejnymi opróżnieniami może być kilkukrotnie dłuższy niż w przypadku tradycyjnych zbiorników na szambo. Nie oznacza to jednak, że użytkownik może całkowicie zapomnieć o dozorowaniu instalacji. Okresowej kontroli wymaga drożność, stan systemów wentylacyjnych oraz studzienki rozdzielczej. Uwagi wymaga również poziom osadów wypełniających odstojnik gnilny. Nie są to jednak prace uciążliwe i podczas standardowej eksploatacji wystarczy je wykonywać raz na kwartał.

Podsumowując – szambo z drenażem rozsączającym jest bardzo dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie warunki terenowe pozwalają na jego instalację. Wyższy koszt montażu zwróci się w postaci niższych opłat za wywóz nieczystości oraz większej wygody użytkowania. Warunkiem powodzenia jest skorzystanie z wysokiej jakości komponentów, tu główną rolę odgrywa właściwie dobrany betonowy zbiornik na szambo.

Szambo ekologiczne, oczyszczalnia drenażowa, przydomowa oczyszczalnie ścieków, biologiczna oczyszczalnia ścieków …

Reasumując. Te wiele różnych nazw określa tak na prawdę system oczyszczania ścieków przydomowych z wykorzystaniem systemu z drenażem rozsączającym. System, który zazwyczaj będzie się składał ze zbiornika pełniącego rolę wstępnego osadnika gnilnego (może to być pierwsza komora w betonowym szambie dwukomorowym lub jedno z dwóch połączonych szamb betonowych), drugiego zbiornika lub komory zbiornika w której będzie się gromadzić (przelewać) woda (podczyszczone ścieki) oraz z systemu ciągów drenarskich które posłużą do „oddania” wody do ziemi.

Niektórzy producenci szamb ekologicznych opisują swoje zbiorniki na ścieki jako „ekologiczne” w celu podkreślenia faktu, że zbiorniki są szczelne i nieczystości nie dostają się w sposób niekontrolowany do gruntu (lub wody z gruntu nie zapełniają szamba). Jest to jednak tylko zabieg sprzedażowy i „chwytliwe” nazwanie swojego zbiornika. Dlatego też planując inwestycję w przydomową oczyszczalnie ścieków trzeba zawsze dokładnie sprawdzić co dany producent rozumie pod nazwą szambo ekologiczne.

Szamba ekologiczne w ofercie IRPOL

Nasza firma firma posiada w swojej ofercie całą gamę betonowych zbiorników na nieczystości, które mogą być zastosowane do zbudowania przydomowej oczyszczalni z systemem drenażu. Oferujemy zarówno szamba dwukomorowe jak i systemy połączonych jednokomorowych zbiorników betonowych w różnych wielkościach. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu omówienia Państwa konkretnych potrzeb. Z chęcią pomożemy i podpowiemy jakie betonowe zbiorniki na szambo wybrać aby zbudować skuteczną przydomową oczyszczalnie ścieków.