Sposoby odprowadzania ścieków z domowej instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzanie nieczystości w mieście i miejscowościach z kanalizacją jest bardzo proste i bezproblemowe. Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy dom umiejscowiony jest na wsi, która nie ma dostępu do kanalizacji. W takiej sytuacji pozostają trzy opcje do wyboru: zbiornik bezodpływowy, złoże biologiczne oraz drenaż rozsączający. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, dlatego też warto szczegółowo rozpatrzeć każdą opcję.

Drenaż rozsączający, czyli najpopularniejsza przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jednym z najpopularniejszych rodzajów przydomowej oczyszczalni ścieków jest drenaż rozsączający. Spowodowane jest to tanią eksploatacją oraz niskim kosztem budowy. Najważniejszym elementem całej instalacji jest osadnik gnilny, do którego trafiają ścieki. To właśnie w zbiorniku gnilnym następuje pierwszy etap oczyszczania ścieków. Warto podkreślić, że osadnik gnilny może zostać umiejscowiony nawet bezpośrednio przy budynku – jedynym warunkiem jest w takim wypadku wentylacja za pomocą najbliższego pionu kanalizacyjnego. Wylot takiego pionu powinien znajdować się, jednakże na wysokości co najmniej 0,6m powyżej górnej drzwi zewnętrznych i górnej krawędzi okien. Osadnik gnilny dla czteroosobowej rodziny powinien mieć pojemność ok 2m3.

Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest studnia rozdzielcza, do której ścieki trafiają bezpośrednio z osadnika gnilnego. Następne przekazywane są do rur drenarskich i to właśnie w nich następuje rozsączanie. Perforowane ścianki rur pozwalają na przesączanie się częściowo przefiltrowanych już ścieków, które następnie trafiają do gruntu i rozkładane są przez bakterie. Warto podkreślić w tym miejscu, iż w miejscu rur drenarskich nie należy sadzić żadnych roślin o rozległym systemie korzeniowym, ponieważ korzenie mogą uszkodzić rury. Co więcej, dla maksymalnie sprawnego przepływu ścieków w rurach powinno się montować je ze spadkiem od 3 do 5% w stronę przeciwną do osadnika gnilnego. Rury umiejscowione są w warstwie tłocznia lub żwirku, aby zapobiec zatykaniu rur przez ziemię. Drenaż rozsączający musi być stale napowietrzany, dlatego na końcu drenów montowane są pionowe rury wentylacyjne, które często mają charakterystyczne daszki

Warto podkreślić, iż drenaż rozsączający może być zastosowany na działkach na których:

  • odległość pomiędzy studnią (ujęciem wody) a najbliższym przewodem rozsączającym jest nie mniejsza niż 30 metrów,
  • grunt jest przepuszczalny, zaś rury drenarskie położone są co najmniej 1,5m powyżej zwierciadła wód gruntowych. W przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, wykonuje się wówczas nasyp (nazywany także kopcem filtracyjnym), w którym poprowadzone są rury drenarskie. Takie rozwiązanie wymaga jednak montażu pompy podnoszącej ścieki.

Złoże biologiczne, czyli rzadko spotykana przydomowa oczyszczalnia ścieków

Złoże biologiczne jest dość rzadko spotykanym rodzajem przydomowej oczyszczalni ścieków. Ten rodzaj oczyszczalni ścieków charakteryzuje się możliwością montażu nawet na terenach z dość wysokim poziomem wód gruntowych. W tym rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków nieczystości rozkładane są w specjalnym zbiorniku. Co więcej, zbiornik ten wypełniony jest specjalnym kruszywem gruboziarnistym, który dokładnie filtruje nieczystości. Złoże biologiczne, które zraszane jest przez ścieki musi być także odpowiednio natleniane, dzięki czemu rozwijają się korzystne w procesie rozkładu bakterie tlenowe. Warto podkreślić, że podczas budowy złoża biologicznego należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu zbiornika przed mrozem. Ścieki, które oczyszczone zostają już w dużym stopniu poprzez zbiornik odprowadzane są do studni chłonnej, zbiornika wodnego lub rowu melioracyjnego. Złoże biologiczne jest bardzo ciekawą alternatywą dla drenażu rozsączającego, ze względu na możliwość montażu na małych działkach oraz takich, które charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych. Warto podkreślić, że woda uzyskana z oczyszczonych ścieków i zgromadzona w zbiorniku wodnym może zostać wykorzystana do różnych prac ogrodowych, dzięki czemu rozwiązanie to jest bardzo ekologiczne.

Zbiornik bezodpływowy – najpopularniejszy sposób odprowadzania ścieków

Nie da się ukryć, że zbiornik bezodpływowy (nazywany popularnie szambem) jest jednym z najpopularniejszych sposobów na odprowadzanie ścieków z domu, który nie ma dostępu do kanalizacji. Zbiorniki bezodpływowe charakteryzują się trwałością, dzięki czemu raz zakupiony zbiornik wystarcza na wiele lat eksploatacji. Montaż zbiornika bezodpływowego uzależniony jest od ścisłych przepisów, które mówią, że w przypadku zbiornika o pojemności 10m3 wystarczy:

  • 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych budynku mieszkalnego,
  • co najmniej 15 metrów od studni,
  • 2 metry od granicy drogi lub działki.

Warto podkreślić, że szambo może zostać zamontowane bliżej granicy działki, jeżeli na sąsiedniej działce w pobliży granicy także znajduje się zbiornik bezodpływowy.

Wybór właściwego zbiornika bezodpływowego nie jest łatwy, ponieważ istnieją dwa podstawowe rodzaje takich zbiorników: jednokomorowe oraz dwukomorowe. Zbiorniki dwukomorowe są droższe, jednakże dzięki komorom, w których kolejno osadzają się grube i płynne ścieki, ich wywóz jest stosunkowo rzadszy, niż w przypadku zbiorników jednokomorowych. Co więcej, zbiornik (zarówno dwukomorowy, jak i jednokomorowy) może być wykonany z tworzywa sztucznego lub betonu, co jest dodatkowym utrudnieniem. Zbiorniki betonowe uważane są za bardziej trwałe, ze względu na ich materiał – plastikowe odpowiedniki są lżejsze, przez co ich ściany narażone są na częstsze uszkodzenia.

W IRPOL posiadamy bardzo bogate doświadczenie w produkcji trwałych i szczelnych zbiorników betonowych, co potwierdzają tysiące zadowolonych klientów. Sekretem naszego sukcesu jest dbałość o najwyższą jakość betonu, z którego produkowane są nasze zbiorniki (klasa B25, stopień wodoszczelności W8).

Czym kierować się podczas wyboru sposobu na odprowadzanie ścieków?

Wybór odpowiedniego sposobu na odprowadzanie ścieków jest bardzo złożony, dlatego każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają ciągłego korzystania z usług asenizacyjnych, jednakże koszt takiej instalacji jest kilkukrotnie wyższy niż w przypadku zbiorników bezodpływowych. Z kolei szambo dwukomorowe, gdy zastosuje się w nim preparaty do szamba jest praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem, które jest kilkukrotnie tańsze, niż oczyszczalnie ścieków. Dlatego też, to właśnie przydomowe szamba są obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów na odprowadzanie ścieków w miejscach, które nie mają dostępu do kanalizacji.