Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo – co jest lepsze?

szambo czy oczyszczalnia przydomowa

Budowa domu to długi żmudny proces, który w 90% procentach nie przebiega bez żadnych komplikacji i dylematów. Jedną z większych rozterek, z którymi zmagają się osoby budujące swoje domy, jest wybór sposobu pozbywania się nieczystości. W miejscach, gdzie nie działa (lub raczej nie dochodzi) sieć kanalizacyjna, jedynym wyborem jest szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Czym różnią się obydwa rozwiązania i w jaki sposób kierować się podczas wyboru jednego z nich? Podpowiadamy!

Oczyszczalnia czy szambo, czyli jeden z podstawowych dylematów

Wybór sposobu odprowadzania ścieków jest skomplikowany i uzależniony od wielu różnorakich czynników. Warto podkreślić, że na samym początku wybór może wydawać się, że przydomowa oczyszczalnia ścieków tylko trochę różni się od szamba, jednakże nic bardziej mylnego. Te dwie metody na odprowadzanie ścieków zdecydowanie różnią się od siebie zarówno pod względem zakupu poszczególnych elementów, montażu, efektywności oraz kosztów eksploatacyjnych.

Trzeba w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że rozwiązania te najlepiej sprawdzają się w konkretnych przypadkach, ponieważ zarówno szambo, jak i oczyszczalnia ścieków mają swoje plusy oraz minusy. Dlatego też na samym początku warto poznać sposób działania i montażu oczyszczalni ścieków i szamba, aby można było dopasować te rozwiązania do konkretnych nieruchomości.

Szambo, czyli najprostszy sposób na odprowadzanie z domu nieczystości

Zbiornik na nieczystości, czyli szambo, to jeden z najpopularniejszych sposobów na odprowadzanie nieczystości. Ten sposób znany jest od lat i dla wielu osób jest jedynym sensownym i ekonomicznym sposobem na pozbycie się ścieków. Szamba stawia się na działkach, które z jakiś powodów nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej. Koszt zbiornika na nieczystości uzależniony jest od kilku czynników, jednakże najważniejszym z nich, jest oczywiście powierzchnia szamba. Warto zaznaczyć, że szambo może być usytuowane niemalże na każdej działce, dzięki temu jest to najpowszechniejsza metoda na pozbywanie się nieczystości.

Zbiornik na nieczystości może być wkopany w praktycznie każdym miejscu działki, ponieważ trzeba jedynie pamiętać o zgodnej z przepisami odległości od budynku mieszkalnego. Przepisy mówią jasno, że szambo powinno być zakopane w odległości 5 metrów od drzwi i okien budynku mieszkalnego. Szambo musi znajdować się także 15 metrów od studni oraz 7,5 metra od granicy działki. Więcej o prawnych warunkach montażu szamba dowiesz się z tego artykułu.

Koszty zakupu szamba

Jeśli chodzi o koszt montażu oraz zakupu zbiornika betonowego, to oczywiście jest on uzależniony od wielkości takiego zbiornika oraz jego rodzaju, jednakże w naszym sklepie nie przekracza on 3500 złotych zaś montaż wliczony jest w cenę szamba. To właśnie dlatego zakup zbiornika betonowego w IRPOL jest tak opłacalny.

Warto w tym miejscu podkreślić, że istnieją dwa główne rodzaje zbiorników betonowych – jednokomorowe, oraz dwukomorowe. Jeśli chodzi o charakterystykę szamb jednokomorowych, to są one prostymi, monolitycznymi zbiornikami, które mają jedną prostą funkcję – magazynować nieczystości w celu ich późniejszego opróżnienia przez ekipę asenizacyjną.

Szamba dwukomorowe to bardziej zaawansowane zbiorniki, które podzielone są pionową ścianką na dwie części. W pierwszej części gromadzone są nieczystości grube, zaś w drugiej komorze przelewane są nieczystości płynne. Dzięki temu częstotliwość wywozu nieczystości przez ekipę asenizacyjną jest rzadsze, niż w przypadku jednokomorowych zbiorników. Co więcej, czas fermentacji nieczystości grubych można znacznie przedłużyć, poprzez stosowanie specyfików do szamba, czyli specjalnej flory bakteryjnej, która przyspiesza procesy rozkładu. Jeśli chodzi o formalności, to fakt budowy szamba nie musi być nigdzie zgłaszany.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – alternatywny sposób na nieczystości

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest ostatnio również bardzo modnym i popularnym rozwiązaniem. Pod tą notabene enigmatyczną nazwą kryje się układ składający się z osadnika gnilnego, a także drenażu rozsączającego. Drenaż poprzez system rur umożliwia rozkład zanieczyszczeń na proste związki mineralne, które nie są już groźne dla środowiska i człowieka. Wówczas tak uzyskana woda rozsączana jest w gruncie, czy odprowadzana do rowu melioracyjnego.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ wszystkie nieczystości zamieniane są w wodę, dzięki czemu ścieki ulegają naturalnemu procesowi rozkładu. Warto w tym miejscu podkreślić, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków uwarunkowana jest różnymi przepisami i wytycznymi, dlatego ten sposób pozbywania się nieczystości z domu może być wybudowany tylko na odpowiedniej działce. Jeśli chodzi o odległość od, jaka musi być zachowana pomiędzy zbiornikiem wstępnego oczyszczania (osadnik gnilny), a studnią, to powinno być to nie mniej niż 15 metrów. Ciąg drenów rozsączających musi być zlokalizowany w odległości co najmniej 30 metrów od studni. Jest to zdecydowanie logiczne, ze względu na zachowanie zasad sanitarnych.

Co więcej, przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków należy sprawdzić przepuszczalność gruntu oraz poziom wód gruntowych. W przypadku, w którym ścieki mają być odprowadzane do gruntu, to urządzenia rozsączające powinny znajdować się co najmniej 1,5 metra ponad poziomem wód gruntowych.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków, koszty i niezbędne formalności

Warto podkreślić, że istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków, takich jak:

  • Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym – najprostsza i najtańsza przydomowa oczyszczalnia.
  • Oczyszczalnia ze złożem biologicznym lub z reaktorem osadu czynnego – ten rodzaj oczyszczalni budowany jest najczęściej w miejscach, gdzie oczyszczone nieczystości nie mogą być odprowadzane wprost do gruntu.
  • Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-roślinnym – można spotkać się także z nazwami oczyszczalni hydrobotanicznej lub korzeniowej. Ten rodzaj oczyszczalni zalecany jest na działki o dużej powierzchni, zaś jej działanie opiera się na symbiozie roślin oraz mikroorganizmów, które rozwijają się w złożu filtra.

Jeśli chodzi o formalności, to budowa oczyszczalni ścieków, której wydajność nie przekracza 7,5 m3 na dobę, wymaga złożenia wniosku. Wniosek o zgłoszeniu budowy w wydziale architektury składa się w lokalnym starostwie powiatowym lub urzędzie gminy. Ważne jest, aby ten wniosek został złożony co najmniej na 30 dni przez planowanym rozpoczęciem montażu. Do wniosku musi być także dołączony projekt oczyszczalni, a także mapka działki, która posiada naniesione usytuowanie planowanej oczyszczalni. Załączyć należy także dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być wybudowana oczyszczalnia. Warto podkreślić, że niektóre urzędy przyznają dotacje na tego typu inwestycje, dlatego warto o nie zapytać.

Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków są znacznie większe, niż w przypadku szamba. Sam projekt kosztuje od 300 do nawet 1000 złotych. Jeśli chodzi o cenę materiałów i montażu takiej oczyszczalnie to wygląda to następująco:

  • drenaż rozsączający – 6000-9000zł,
  • hydrobotaniczna – 12 000-18 000zł,
  • osad czynny – 11 000-19 000zł,
  • złoże biologiczne – 7000-25 00zł.

Warto jednakże podkreślić, że koszt eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków jest bardzo niski i oscyluje w granicach 60 złotych rocznie.

Podsumowanie

Podsumowując, przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz szambo zdecydowanie różnią się od siebie nie tylko kosztem budowy, ale także kosztem eksploatacji. Pod uwagę należy wziąć także fakt, iż oczyszczalnia ścieków ma bardzo restrykcyjne zasady, co do działki, na której może być zbudowana.
Szamba są przystępniejsze cenowo, a także mogą być wybudowane na praktycznie każdej działce. Jeśli chodzi o koszty budowy, to szamba są kilkukrotnie niższe od budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Różnica jest również widoczna w kosztach eksploatacji, które w przypadku oczyszczalni są praktycznie zerowe. Dlatego też, wybór rodzaju odprowadzania ścieków powinien być uzależniony od budżetu oraz gruntu.