Zbiorniki betonowe na szambo – cechy konstrukcyjne, zastosowania i korzyści eksploatacyjne

Szczelne szambo z montażem w cenie

Beton jako materiał konstrukcyjny

Cechy betonu sprawiają, że stanowi on doskonały materiał konstrukcyjny wszędzie tam, gdzie ważna jest odporność na warunki zewnętrzne oraz długoletnia wytrzymałość. Dodatkową zaletę stanowi szybkość i łatwość formowania, co jest szczególnie zauważalne przy zastosowaniu technologii prefabrykatów. Jednak beton betonowi nierówny i podobnie jak nie wystarczy zakup szybkiego samochodu, by stać się kierowcą rajdowym, tak samo użycie betonu nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Tu liczy się wiedza i doświadczenie pozwalające na dobór właściwych metod do konkretnych potrzeb.

Parametry betonu określa się na podstawie kilku cech. Kluczowe z nich to odporność na ściskanie i rozciąganie, sprężystość oraz odporność na warunki ekspozycji środowiskowej, a więc działanie korozji, karbonatyzacji, temperatury, czy też środków chemicznych. W przypadku produkcji betonowych zbiorników na szambo niezwykle istotne są jeszcze dwa parametry – klasa konstrukcji zbrojenia oraz stopień wodoszczelności.

Czy wodoszczelny beton rozwiązuje wszystkie problemy?

Popularna opinia głosi, że wodoszczelność betonu uzyskuje dzięki zastosowaniu dedykowanych impregnatów i dodatków chemicznych. To prawda, choć tylko częściowa. Odpowiednie dodatki poprawiają właściwości surowca, jednak otrzymanie właściwej jakości wymaga nieco więcej trudu. Liczy się nie tylko skład chemiczny mieszanki, ale także rodzaj kruszywa użytego podczas produkcji. Średnica ziaren kruszywa musi być na tyle zróżnicowana, aby skutecznie wspomóc usunięcie pęcherzyków powietrza, a przy tym zapewnić powtarzalność parametrów w masie całkowitej. Odpowietrzenie jest warunkiem koniecznym dla zachowania szczelności, dlatego wyjątkowej uwagi wymaga też postępowanie z gotowym surowcem. Istotne jest właściwe użycie wibratora, nie mniej ważna jest dbałość o prawidłowe związanie oraz późniejsza pielęgnacja.

Producenci oferujący zbiorniki betonowe na szamba jednym głosem deklarują najwyższą jakość swoich produktów. Czy należy im wierzyć na słowo? Oczywiście można, jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zażądanie przedstawienia certyfikatów oraz wyników badań surowcowych. Zapoznając się z wynikami badań, warto zwrócić uwagę na to kto i kiedy je przeprowadził. Często możemy spotkać dokumenty opracowane przez samych producentów; są one wynikiem wewnętrznych kontroli i stanowią dowód dbałości o zachowanie norm produkcyjnych. Dobrze jednak, jeśli producent dysponuje także świadectwami wystawionymi przez certyfikowane instytucje zewnętrzne. IRPOL udostępnia efekty cyklicznie przeprowadzanych badań, są one dostępne do pobrania na dedykowanej stronie internetowej. Znajdziemy to zarówno wyniki audytów własnych, jak i poświadczenia wydane między innymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Państwowy Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Potwierdzają one, że wybrany przez IRPOL model korzystania jedynie z betonu o bardzo wysokiej jakości (klasa B25, stopień wodoszczelności W8), pochodzącego od starannie wyselekcjonowanych dostawców, stanowi gwarancję trwałości i długiej bezproblemowej eksploatacji.

Plastikowy zbiornik na szambo dwukomorowy
Plastikowy zbiornik na szambo dwukomorowy

Plastikowe zbiorniki na szambo jako alternatywa dla rozwiązań betonowych?

Plastikowy, czy betonowy zbiornik na szambo? To pytanie jest jednym z najczęściej się pojawiających wśród osób, które planują inwestycję w przydomowe szambo.

Zbiorniki plastikowe na szambo są szeroko dostępne, zakupić je można nie tylko w wyspecjalizowanych punktach, ale także w popularnych marketach budowlanych. Ich niewątpliwą zaletą jest niewielka waga, kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku zbiorników betonowych. Fakt ten ułatwia transport i montaż zbiornika w wykopie, jednak w tym miejscu plusy się kończą. Tworzywa sztuczne, z których wykonane są plastikowe szamba, mają zdecydowanie niższe parametry wytrzymałościowe, a niska waga staje się wadą, kiedy dochodzi do przeprowadzenia prac mających zabezpieczyć taki zbiornik przed wypchnięciem przez wody gruntowe. Konieczne okazuje się zastosowanie specjalnych kotw, a często także dodatkowych płyt wzmacniających. Wszystkie te prace w istotny sposób podnoszą koszt inwestycji, która i tak jest niemała – szamba plastikowe już w momencie zakupu są wielokrotnie droższe od zbiorników betonowych. Rozwiązaniem dla osób, którym sen z powiek spędzają kwestie logistyczne, jest skorzystanie z oferowanej przez IRPOL opcji transportu łączonego. Pozwala ona na skorzystanie z preferencyjnych warunków dostaw realizowanych transportem własnym producenta.

ABC Szamba – kompletny poradnik dla kupującego szambo przygotowany przez naszych ekspertów!

Betonowy zbiornik na szambo – co to jest?

Przydomowe szambo musi łączyć w sobie cechy użytkowe oraz realizację wytycznych ustalonych przez normy prawne. Podstawowym warunkiem określonym przez ustawodawcę jest w tym wypadku całkowita szczelność zbiornika. Szczelność zapobiega skażeniu gruntu przez nieczystości, które wyciekają na zewnątrz, a jednocześnie, o czym nie każdy wie, dba o kieszeń właściciela. Dzieje się tak, ponieważ właściwie wykonane szambo nie tylko nie pozwala na wydostawanie się ścieków, ale też zabezpiecza zbiornik przed naciekaniem do wnętrza na przykład wód gruntowych i powierzchniowych.

Szczelne zbiorniki na szambo oferowane przez IRPOL są konstrukcjami monolitycznymi, wykonanymi z surowców o najwyższej jakości. Fakt ten potwierdzają zarówno badania przeprowadzane przez niezależne instytuty badawcze, jak i warunki gwarancji, którą producent oferuje klientom końcowym. Gwarancja wynosi 5 lat, jednak użyte materiały i zastosowane technologie wytwórcze zapewniają zdecydowanie dłuższy okres bezproblemowego użytkowania.

Zbiornik na szambo w swojej najprostszej wersji jest zatem monolitycznym sześcianem przykrytym szczelnie zamocowaną pokrywą. Jest on również wyposażony w odpowiednio umiejscowione otwory wpustowe i wylotowe, a także właz i system wentylacyjny. Pojemność zbiornika możemy dobrać zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w ofercie znajdziemy zbiorniki o objętości od 4 m3 do 12 m3, co umożliwia dobór właściwego produktu zarówno do wykorzystania na działkach rekreacyjnych, jak i dla potrzeb całorocznej obsługi gospodarstwa domowego.

Zbiornik na szambo jednokomorowy czy dwukomorowy?

Poza opisanym modelem jednokomorowym dostępne są także wersje wielokomorowe. Zbiorniki na szambo mogą mieć dwie lub trzy komory, choć na życzenie dostępne są również wersje bardziej rozbudowane.

Spoglądając od strony konstrukcyjnej, różnią się one od zbiorników jednokomorowych zastosowaniem specjalnych przegród dzielących monolityczny zbiornik na mniejsze przestrzenie. Przegrody umieszczone są równolegle do krótszej krawędzi, a ich wysokość jest tak dobrana, aby nad górną krawędzią pozostawała przestrzeń umożliwiająca swobodny przepływ zawartości.

Jak fakt ten wpływa na właściwości użytkowe? W zbiorniku jednokomorowym następuje sukcesywny wzrost poziomu wypełnienia, a po przekroczeniu określonego poziomu szambo podlega opróżnieniu przez wóz asenizacyjny. W zbiornikach dwukomorowych pierwsza część szamba odgrywa rolę swoistego osadnika, który zatrzymuje wszystkie cięższe nieczystości, a do części drugiej trafiają wyłącznie ścieki płynne. Jeśli szambo posiada więcej komór to proces wstępnego oczyszczania jest powtarzany, a jego skuteczność rośnie. Cięższe i grubsze nieczystości pozostające w pierwszej komorze są przy tym poddawane działaniu dedykowanej flory bakteryjnej, dzięki czemu procesy rozkładu zostają przyspieszone, a objętość ścieków podlega znacznej redukcji. Wizyty ekip asenizacyjnych mogą być więc rzadsze, co przynosi wymierne ograniczenie kosztów eksploatacji.

Szambo ekologiczne dwukomorowe będące częścią systemu drenażu wody do gruntu
Szambo dwukomorowe będące częścią systemu drenażu wody do gruntu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Opisany wyżej sposób wstępnego oczyszczania ścieków stanowi przyczynek do rozważań na temat tego, czy w ogóle musimy korzystać z usług firma asenizacyjnych. Warto jednak zacząć od wyjaśnienia pojęcia przydomowej oczyszczalni ścieków. Najczęściej tym mianem określa się wielokomorowy zbiornik na szambo uzupełniony o drenażowy system rozprowadzenia pozostałości płynnych. Podstawą działania takiej instalacji jest stworzenie środowiska umożliwiającego możliwie wysoki poziom biodegradacji odpadów, czy samoistnego zmniejszenia ilości i objętości nieczystości w zbiorniku. Jest to możliwe dzięki połączeniu wykorzystania omówionej wcześniej konstrukcji wielokomorowych zbiorników na szambo z funkcjonowaniem odpowiednio ukształtowanej flory bakteryjnej. Bakterie wzmacniają zachodzące procesy, podnoszą ich efektywność, zapewniając optymalizację wydajności całego systemu. W efekcie do ostatniej z komór trafiają nieczystości o stopniu przefiltrowania na tyle wysokim, że możliwe staje się ich bezpośrednie odprowadzenia do gruntu lub rowów melioracyjnych.

Czy jest to rozwiązanie dla każdego? Niestety nie. Budowa takiej instalacji wymaga posiadania odpowiednio dużej działki, która pozwoli na zachowanie przewidzianych prawem odległości. Są one ściśle zdefiniowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Część wymaganych odległości określa również ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) oraz kilka innych branżowych rozporządzeń.

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bezobsługowa? Czynności związane z utrzymaniem oczyszczalni w należytym stanie nie są uciążliwe i ograniczają się do cyklicznych kontroli drożności dopływów, drenów oraz instalacji wentylacyjnej. Należy jednak pamiętać, że sedymentacja zachodząca podczas procesów oczyszczania generuje powstawanie osadów. Osady te sukcesywnie zmniejszają pojemność zbiornika i powinny być okresowo usuwane. Prace powinny być wykonane przez profesjonalne i odpowiednio przeszkolone ekipy, próby samodzielnego czyszczenia wnętrza zbiornika są niedopuszczalne.

Piwniczka betonowa, spiżarka ogrodowa, schron, ziemianka, Hobbicia Norka - WIZUALIZACJA
Piwniczka betonowa, spiżarka ogrodowa, schron, ziemianka, Hobbicia Norka - WIZUALIZACJA

Alternatywne zastosowania zbiorników betonowych

Solidna konstrukcja, jakość wykorzystanych materiałów oraz staranność montażu sprawia, że zbiorniki betonowe oferowane przez IRPOL z powodzeniem sprawdzają się nie tylko jako trwałe szamba, ale też w szeregu innych zastosowań.

 • Zbiornik na deszczówkę.
  Betonowe zbiorniki na wodę deszczową to rozwiązanie funkcjonalne i przydatne zarówno w gospodarstwie domowym, jak i na działce rekreacyjnej. Gromadzenie deszczówki to nie tylko znaczna oszczędność, ale też możliwość wydajniejszego dbania o kwiaty oraz płody rolne. Deszczówka często posiada parametry lepsze od wody płynącej w kranach, pozbawiona jest dodatków chemicznych, a poziom pH jest zdecydowanie korzystniejszy niż w wodzie uzdatnionej.
 • Zbiorniki retencyjne i przeciwpożarowe.
  Ograniczenie ryzyka podtopień oraz możliwość prowadzenia łatwej gospodarki melioracyjnej docenią zwłaszcza posiadacze gospodarstw rolnych oraz terenów narażonych na zalania. Szczelny betonowy zbiornik stanowi nieocenioną pomoc w regulacji poziomu wody. Pomoże zgromadzić jej nadmiar, a tym samym uniknąć niszczycielskiej działalności żywiołu, a w okresie suszy będzie cennym rezerwuarem niezbędnej do życia wody. Szeroka gama dostępnych pojemności sprawia, że betonowe zbiorniki na szambo znajdą zastosowanie również w zabezpieczeniach przeciwpożarowych obiektów produkcyjnych czy też usługowych.
 • Zbiorniki na gnojowicę. Kolejne zastosowanie niezwykle przydatne w rolnictwie to wykorzystanie zbiorników betonowych w roli magazynów na gnojowicę lub gnojówkę. Gnojowica jest cennym materiałem nawozowym, jednak jej przechowywanie wymaga spełnienia restrykcyjnych norm i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wysoka jakość użytego betonu oraz szczelność oferowana przez szamba betonowe IRPOL sprawia, że są one idealną propozycją dla właścicieli i zarządców gospodarstw rolnych.
 • Spiżarnie i piwniczki ogrodowe.
  Możliwość wygodnego i bezpiecznego przechowywania zapasów i płodów rolnych stanowi dużą wartość zarówno w przypadku profesjonalnych gospodarstw rolnych, jak i przydomowych ogródków i działek rekreacyjnych. Tu również sprawdzi się solidność konstrukcji oraz możliwość dobrania właściwego rozwiązania do indywidualnych potrzeb. W standardowej ofercie IRPOL posiada dwa modele piwniczek ogrodowych – oba mają szerokość 240 cm, różnią się jednak długością (300 cm lub 350 cm) oraz wysokością (215 cm lub 260 cm). Piwniczki wyposażone są w wygodne wejście, na życzenie mogą zostać poddane personalizacji polegającej na dodaniu dodatkowych otworów, czy też systemów wentylacyjnych. Co istotne, piwniczki mogą być zarówno wkopane w ziemię, jak i funkcjonować jako obiekty wolnostojące.
 • Kanały samochodowe i techniczne.
  Bazując na sprawdzonej technologii i surowcach o najwyższej jakości IRPOL oferuje swoim klientom kanały samochodowe oraz techniczne. Uniwersalny rozmiar (350 cm długości x 120 cm szerokości x 170 cm wysokości) sprawia, że sprawdzą się one zarówno w profesjonalnych warsztatach, jak i przydomowych warsztatach. Tu również producent oferuje szereg akcesoriów dodatkowych i możliwość dostosowania produktu końcowego do wymagań odbiorców.

Przedstawione przykłady to oczywiście tylko niewielki wycinek możliwości wykorzystania zbiorników betonowych. Betonowy schron, schowek na narzędzia, komora wodomierzowa, a może piwniczka na wino lub domek-kryjówka dla najmłodszych? Jedyną granicę zastosowań stanowi wyobraźnia. IRPOL deklaruje pomoc w realizacji nawet najbardziej odważnych pomysłów. Nowoczesne zaplecze techniczne, a także cała wiedza i doświadczenie producenta, które pozwoliły mu zdobyć pozycję lidera branży szamb betonowych, pozostają do dyspozycji obecnych i przyszłych klientów.