Jak dbać o szambo przez cały rok?

Jak dbać o szambo żeby nie śmierdziało

Z każdym rokiem stajemy się coraz bardziej ekologiczni. Zarówno regulacje prawne, jak i rosnąca świadomość społeczna, znacząco wpływają na zmniejszenie ilości generowanych przez nas odpadów. Jednak niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starać, nie wyeliminujemy całkowicie nieczystości powstających w naszych toaletach, łazienkach i kuchniach. Olbrzymia ich większość trafia do systemu kanalizacyjnego. Jak zatem dbać o przydomowe szambo, aby jego eksploatacja była nie tylko komfortowa i ekologiczna, ale też ekonomiczna?

Zasada działania szamba

Na początek kilka słów teorii. Działanie przydomowego zbiornika na ścieki opiera się na stosunkowo prostej zasadzie. Nieczystości płynne trafiają za pomocą rury kanalizacyjnej do szamba, gdzie podlegają procesom rozkładu i z którego są okresowo odbierane przez firmę asenizacyjną. Kluczowe znaczenie ma tu jakość wykonania oraz staranność montażu poszczególnych elementów. Istotną kwestią jest szczelność. Gwarantuje ona nie tylko nieprzenikanie ścieków do gruntu, ale też zapobiega napływowi wód gruntowych do wnętrza instalacji. Szczelny zbiornik to nie tylko bezpieczeństwo bakteriologiczne, ale też rzadsze opróżnianie zbiornika, a co za tym idzie – oszczędność.

Sedymentacja, czyli osady

Skład ścieków domowych to zarówno elementy organiczne, w znacznej mierze podlegające rozpuszczaniu, jak i stałe, niepodlegające temu procesowi. W efekcie dużą część zawartości zbiornika stanowi zawiesina podlegająca sedymentacji. Proces ten, w dużym uproszczeniu, polega na wydzielaniu się cząstek o gęstości lub wadze większej od otaczającej jej wody. Na skutek grawitacji i bezwładności opadają one na dno zbiornika, tworząc osad. Jeżeli nie zadbamy o jego usuwanie, będzie zalegał coraz wyższą warstwą, ograniczając tym samym pojemność roboczą szamba. Wymusi to częstsze wzywanie wozu asenizacyjnego, co oczywiście generuje niepotrzebne koszty.

Z szamba wydobywa się nieprzyjemny zapach?

Dodatkowym, przykrym efektem gromadzenia się osadów jest kumulacja nieprzyjemnych zapachów. Zachodzące procesy fermentacyjne i gnilne powodują powstawanie dużej ilości gazów. Oczywiście zbiorniki są wyposażone w system wentylacji, zapewniający ich właściwe odprowadzanie na zewnątrz. O ile jednak rozwiązuje to problem gromadzenia gazów wewnątrz, o tyle nie likwiduje przykrych zapachów na zewnątrz zbiornika.

Uwaga! Gromadzące się gazy są niebezpieczne dla zdrowia! Nigdy nie należy podejmować samodzielnych prób napraw ani wchodzić do zbiornika! Wszelkie prace należy zlecać wyspecjalizowanym ekipom.

Jak zapobiegać powstawaniu osadów?

Doskonałym sposobem na uporanie się z problemem osadów jest aktywacja biologiczna odpadów. Polega ona na wprowadzeniu do zbiornika preparatów zawierających odpowiednią florę bakteryjną. Bakterie przyspieszają proces mineralizacji, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu procesów gnilnych. Efektem jest zarówno ograniczenie uciążliwych zapachów, jak i znaczące ograniczenie osadu. Wprowadzanie takich środków poprzez domową kanalizację, czyli na przykład przez toaletę, niesie z sobą dodatkową korzyść – zapobiega “zarastaniu” rur kanalizacyjnych, co w istotny sposób wpływa na ich drożność.

Na rynku dostępny jest szereg preparatów, o różnym celu działania.

  • Bakterie do szamba – produkty zawierające odpowiednio dobrane kultury bakteryjne, których zadaniem jest wspomaganie rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Bakterie takie mają zdolność rozmnażania i w stosunkowo krótkim czasie zasiedlają zbiornik florą trawiącą odpadki.
  • Preparaty zwalczające tłuszcz– w ich skład wchodzą szczepy bakterii wyspecjalizowane w walce z tłuszczami. Mogą być stosowane komplementarnie z podstawowym zestawem bakterii. Stosowane są zazwyczaj w sytuacjach, kiedy środowisko bakteryjne szamba nie radzi sobie z nadmiarem odpadów tłuszczowych.
  • Preparaty do udrożniania rur – stosuje się je interwencyjnie do walki z powstałymi złogami. Zastosowanie w nich bakterie charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością, jednak ze względu na duże zapotrzebowanie energetyczne okres ich życie jest stosunkowo krótki. Preparaty tego typu nie są przeznaczone do używania ciągłego.
  • Środki dezynfekcyjne – to specyficzna podgrupa, której celem nie jest budowa flory bakteryjnej, ale jej całkowite unicestwienie. Stosowane są w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba zupełnej neutralizacji szamba. Może to być na przykład nadprodukcja metanu lub potrzeba eliminacji istniejących kultur bakteryjnych na potrzeby zasiedlenia zbiornika nowym szczepem.

Ważne! Należy dokładnie przestrzegać sposobów użycia zalecanych przez producenta. Niewłaściwe stosowanie znacznie ograniczy skuteczność preparatów!

Korzyści używania preparatów do szambo

Stosowanie preparatów wspomagających pracę szamba nie jest uciążliwe. Środki dostępne są najczęściej w postaci proszku, tabletek lub granulek, a ich dozowanie polega na wrzuceniu odpowiedniej dawki do muszli klozetowej. Wykonanie takiej czynności raz na kilka tygodni nie przysporzy kłopotu, a odwdzięczy nam się ograniczeniem nieprzyjemnych zapachów, lepszą kondycją zbiornika i rzadszą potrzebą opróżniania. Poza komfortem zyskujemy także wymierne oszczędności.

Więcej wiadomości na temat jak należy korzystać z szamba znajdziecie państwo z obszernym artykule napisanym przez naszych ekspertów.